کلید واژه: "شهیدمحمد ابراهیم همت"

*وصیت نامه شهید محمد ابراهیم همت 1*

*اولين وصيت نامه شهيد همت*: به تاريخ 19/10/59 شمسي ساعت 10:10 شب چند سطري وصيت نامه مي نويسم : هر شب ستاره اي را به زمين مي کشند و باز اين آسمان غم‌زده غرق ستاره است ، مادر جان مي داني تو را بسياردوست دارم و مي داني که فرزندت چقدر عاشق شهادت و عشق به… بیشتر »