کلید واژه: "سیدمرتضی آوینی"

*وصیت نامه شهیدسید مرتضی آوینی*

زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است؛ سلامت تن زیباست، اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند.   و مگر نه آنکه گردن‌ها را باریک آفریده‌اند، تا در مقتل کربلای عشق، آسانتر بریده شوند.   و مگر نه آن‌که از پسر آدم، عهدی ازلی… بیشتر »