آرشیو برای: "آبان 1396"

به نام عشق .....به نام مدافعان حرم

به نام عشق ، بنام مدافعان حرم سرم فدای امام مدافعان حرم اگر که قسمت من نیست تاحرم بروم بخوان مرا تو غلام مدافعان حرم   من و تو ایم که از روزگار بیزاریم جهان خوش است به کام مدافعان حرم میان کل جهان در مقابل داعش زبانزد است قیام مدافعان حرم فدای غیرت و… بیشتر »